Mikkelin Vapaaseurakunta:

Säännölliset tilaisuudet:
Toimistoaika tiistaisin klo 11:00-12:00

Rooted-illat alkavat 19.1. klo 19:00

Kuun ensimmäinen sunnuntai klo 11:00 Ehtoolliskokous

Muuten sunnuntaisin klo 16:00 Hyvän sanoman ilta

Varkki-illat joka toinen perjantai klo 17:30

Nuorten aikuisten pienryhmät kokoontuvat vuoroviikoin kodeissa. Lisätietoja Mikalta 0456024804.

Tarkista tilaisuudet kalenterista.

Savilahdenkatu 26
50100 Mikkeli

Sijaintimme kartalla.

Seuraa ilmoittelua Facebookissa:


ViaDia Mikkeli ry:n Facebook:
Matkalla 11/2015

Mikkelin vapaaseurakunta on matkalla mikkeliläisten palvelijaksi

Seurakuntamme on vuoden aikana kokoontunut kaksi kertaa seurakuntapäiviin, joissa olemme saaneet rentoutua ja syödä hyvin sekä fyysisesti että hengellisesti. Samalla olemme pohtineet sitä, mihin suuntaan haluamme olla matkalla. Ilman selkeitä tavoitteita jäämme helposti polkemaan paikallemme – ja vielä todennäköisemmin – alamme taantua. Kevään seurakuntapäivän työskentelyn tulos tiivistyi seuraaviksi askeliksi:

Mikkelin vapaaseurakunta haluaa olla yhteisö, joka ottaa erilaiset ihmiset avosylin vastaan ja jossa saa olla oma itsensä. Tavoitteenamme on kasvaa paikaksi, jossa korjataan rikki revittyjä niin, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan yksinäiseksi tai ulkopuoliseksi. Haluamme kasvaa Pyhällä Hengellä täytetyksi, rukoilevaksi ja Jumalan Sanaan syventyväksi seurakunnaksi, jossa jokaista rohkaistaan löytämään oma palvelupaikkansa. Haluamme tavoittaa Mikkelissä ja lähikunnissa yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.

Olemme hyvin tietoisia siitä, että nämä tavoitteet eivät ole mahdollisia omalla voimallamme. On helppoa alkaa osoitella toinen toistaan laiminlyönneistä. Niin kuin monet hyvät asiat, niin nämäkin alkavat asennemuutoksista oman puseron alla ja Jumalan armoon luottaen. Samalla on hienoa todeta, että tämä on mahdollista! Hän vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen (Fil. 2:13).

Lokakuussa halusimme konkretisoida tätä yhteistä näkyämme. Meillä uskovilla (niin kuin muuten muillakin) on taipumusta jäädä kauniiden sanojen taakse, jotka jäävät abstraktille tasolle. Mitä nämä tavoitteet tarkoittavat oikeasti? Kuinka pääsemme niihin? Ryhmätöiden tuloksena syntyi mm. seuraavia ajatuksia, joilla näkylausekettamme viedään käytäntöön, niin että ne ovat totta 5 – 10 vuoden kuluessa:

1. Ottaa erilaiset ihmiset avosylin vastaan ja jossa saa olla oma itsensä: Lähtökohtana on oman itsensä hyväksyminen, mikä tarkoittaa omien ongelmien työstämistä. Tähän tarvitaan sekä opetusta että sielunhoitoa. Uusia tulijoita on tärkeää huomioida. Tervetulotiimin muodostaminen ja ystävätoimintaa ovat konkreettisia tulevaisuuden välineitä.

2. Korjataan rikki revittyjä niin, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan yksinäiseksi tai ulkopuoliseksi: Pyritään vastaanottavaan ja avoimeen ilmapiiriin. Tätä tukevat sielunhoitoryhmät sekä yhteyttä tukevat toimintatavat, esim. kahvit.

3. Pyhällä Hengellä täytetty, rukoileva ja Jumalan Sanaan syventyvä: Edellyttää rukousta ja oman elämän valvomista, sanaan syventymistä ja sen todeksi elämistä.

4. Jokaista rohkaistaan löytämään oma palvelupaikkansa: Henkilökohtaisesti pyydetään ja houkutellaan tulemaan tehtäviin, johon joku soveltuisi. Rukoillaan, että uutta halua palvelemiseen heräisi.

5. Tavoittaa Mikkelissä ja lähikunnissa yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta: Tärkeää on rukoilla ihmisten puolesta, ottaa lähimmäiset entistä paremmin huomioon arjessa ja noudattaa Pyhän Hengen johdatusta.

Uskon, että muutos kohti parempaa on mahdollista! Se vaatii toki rohkeutta ja vaivannäköä. Kun nämä toteutuvat seurakunnan kautta, alamme olla yhä enemmän sitä, mihin meidät on kutsuttu: kirkkaita valoja pimeän maailman keskellä.

Manu Rantanen