KYLLÄ MINÄ NIIN MIELENI PAHOITIN

Elokuvassa mielensä pahoittaja pahoittaa mielensä maailman muuttumisesta. Ennen olivat asiat paljon paremmin. Todellisuudessa näyttää siltä, että mielensä pahoittavat ne, jotka haluavat maailman muuttuvan ”modernimmaksi”. Tähän muutokseen kuuluu yhteiskunta, jonka arvopohja on heidän määrittelemänsä ja muita mielipiteitä ei suvaita, koska muutoin mieli voi pahoittua. Ne, jotka ovat uskaltaneet pahoittaa mieliä eriävillä mielipiteillään, leimataan vihapuheen puhujiksi. Mitä on vihapuhe? Vihapuheella ymmärretään tarkoittavan puhetta joka kehottaa tekemään jotakin toiselle, eri arvoja edustavalle ryhmittymälle. Todellisuudessa vihapuheella ei ole selkeää määritelmää. Kielitoimiston sanakirjan mukaan vihapuhe on varsinkin vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa tai suvaitsemattomuutta ilmaisevaa tai niihin yllyttävää puhetta. Rikoslaki tai lainsäädäntö ei tunne termiä. Ilmeisesti asia arvioidaan rikoksena tapauskohtaisesti. Onko siis Raamattu vihapuhetta, koska siellä on asioita, joiden edessä jokainen, myös vähemmistöt joutuvat pienelle paikalle, ja joku voi myös pahoittaa mielensä? Raamattu ilmaisee selkeästi synnin synniksi ja kertoo myös, mitä tapahtuu pelastuksesta osattomalle ihmiselle. Hänen kohtalonsa on Raamatun mukaan helvetti, ikuinen tulijärvi. Toisaalta Raamattu kertoo, kuinka ihminen voi pelastua vastaanottamalla Jeesuksen elämänsä Herraksi. Raamatussa on tasa-arvo. Jokainen on lähtökohtaisesti matkalla kadotukseen, mutta Jumala on mahdollistanut tästä pelastuksen niille, jotka hyväksyvät hänen valmistaman liiton ehdot. Kysymys on siis liitosta, jonka Jumala tekee ihmisen kanssa. Ihminen voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä liiton ehdot. Niitä ei voi ihmisten puolelta muuttaa ilman, että liitosta joudutaan ulos. Liiton sinetiksi on luvattu Pyhä Henki niille, jotka hyväksyvät sen ehdot. Päästäkseen sisälle tähän liittoon tulee tehdä parannus ja vastaanottaa Jeesus Kristus elämän herraksi. Se siis maksaa koko elämän, mutta antaa paljon enemmän. Uskosta ja Raamatusta käydyt keskustelut on usein typistetty arvokeskusteluksi siitä, minkälainen ihminen saisi olla ja mitä hänen pitäisi tehdä. Yliluonnollinen ulottuvuus on jätetty pois. Kuitenkin Pyhän Hengen voimasta uskoon tulleiden elämässä tapahtuu valtava muutos. Usein muutos on sitä suurempi, mitä enemmän elämä on ollut sotkussa: Alkoholisti raitistuu, huumeiden myyjä lopettaa huumeiden myynnin, perheitä eheytyy. Keskusteltaessa ihmisten kanssa, jotka eivät vielä ole uskossa, heihin on tehnyt juuri nämä muutokset suuren vaikutuksen. Raamattu on elämän ohjenuora, mutta muutoksen vaikuttaa Pyhä Henki. Omilla kyvyillämme emme siihen pysty. Muutos, joka uskovan elämässä tulee näkyville pitkällä aikavälillä, on hyvä. Sekin tosin voi johtaa siihen, että jonkun mieli pahoittuu, jos hyvä ryyppykaveri tekee parannuksen eikä enää juo. Emme voi miellyttää kaikkia. Kaikesta pitäisi kuitenkin voida keskustella avoimesti. Vesa Nyrhinen

KYLLÄ MINÄ NIIN MIELENI PAHOITIN