top of page
  • Writer's pictureSatu-Marianne Piispa

Luovuus Jumalan käytössä /2

’Luovuus Jumalan käytössä’ -blogitekstit liittyvät suoraan Laukkaavan Lampaan podcast-jaksoihin, jotka löytyvät samalla nimellä. Tämän postauksen podcast-jakson voit kuunnella tästä.


’Luovuus Jumalan käytössä’ -sarja pitää sisällään 5 eri jaksoa. Näissä jaksoissa pohditaan luovuuden syntyä, ominaisuuksia ja sitä, miten jokainen meistä voi ottaa oman luovuutensa aktiivikäyttöön Herran työssä. 1. osa löytyy vain podcastina tästä linkistä. Sarjan blogipostaukset avautuvat parhaiten, jos kuuntelet podcastin samalla. Postausten taustana on 2. Mooseksen kirjan 31. luku, ja sieltä jakeet 1-11. Raamattu Kansalle -käännöksen mukaan se kuuluu näin:

1 Herra puhui Moosekselle: 2 ”Katso, minä olen kutsunut nimeltä Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan Juudan heimosta. 3 Minä olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, niin että hänellä on viisautta, ymmärrystä, tietoa ja kaikenlaista taitoa 4 suunnitella ja valmistaa esineitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, 5 työstää ja kiinnittää jalokiviä, veistää puuta ja tehdä kaikenlaisia töitä. 6 Minä olen myös antanut hänen avukseen Oholiabin, Ahisamakin pojan Daanin heimosta, ja olen antanut kaikille taitajille kyvyn tehdä kaiken, mistä olen antanut sinulle käskyn: 7 ilmestysmajan, liitonarkun, sen päälle tulevan armoistuimen, teltan koko kaluston, 8 pöydän varusteineen, lampunjalan puhtaasta kullasta kaikkine varusteineen, suitsutusalttarin, 9 polttouhrialttarin kaikkine varusteineen, altaan jalustoineen, 10 virkapuvut ja pappi Aaronin pyhät vaatteet sekä hänen poikiensa pappispuvut, 11 voiteluöljyn ja hyväntuoksuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. Tehkööt he kaiken aivan sen käskyn mukaan, jonka minä olen sinulle antanut.”

MUTTA MITÄ LUOVUUS ON, JA MISTÄ SE TULEE?


Luovuus on yksi Jumalan ominaisuuksista. Hän on, nimensä mukaisesti, ’Luoja’. 1. Mooseksen kirjasta voimme lukea siitä, kuinka Jumala loi kaiken Sanallaan. (Huomion arvoinen seikka on, että ’Sana’ on myös eräs Jeesuksen nimistä.) Luotuaan Aadamin ja Eevan Jumala antoi heille Eedenin puutarhassa erilaisia töitä tehtäväksi. Yksi ensimmäisistä ihmiseltä luovuutta vaativista töistä oli nimetä kaikki eläimet, jotka Jumala oli tehnyt. Toki Hän olisi voinut nimetä ne itsekin, mutta ehkä Hän halusi nähdä mitä Aadam tekisi ja kuinka hän tehtävän ratkaisisi. 😁


Ihmisen luovuus on siis, tietenkin, peräisin Jumalalta. Aadam ja Eeva saivat omansa käyttöön välittömästi Eedenin puutarhassa, kun Jumala antoi heille erilaisia töitä tehtäväksi. Työhän sisälsi ajattelua, suunnittelemista ja päätösten tekemistä; kaikki luovan prosessin muotoja!


UUSIA ALKUJA


1. Mooseksen kirjan ensimmäisissä luvuissa kuvataan maatalouden syntymistä, kaupunkien rakentamista, käsityötaidon kehittymistä, musiikin alkua, ja paljon muita tapahtumia, joita pidämme tänä päivänä itsestään selvinä. Muun muassa 1.Moos.4:21 kertoo Juubalista, josta tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat”.


2. Moos.31:1-11 käsittelee hyvin käytännönläheistä asiaa: Jumala ohjeistaa Moosekselle, kuka tulee olemaan vastuussa ilmestysmajan rakentamisesta. Hän myös kertoo yksityiskohtaisesti mitä ilmestysmajaa varten tulee valmistaa. Raamatussa on äärimmäiset tarkat kuvaukset kaikesta, mikä ilmestysmajan rakentamiseen liittyi. Jumala ohjeisti kaiken tarkasti värejä, materiaaleja, kuvitusta ja mittoja myöten. Kaikki nämä yksityiskohdat ovat Raamatussa kuvattuna!


Tämä 2. Moos. 31:n teksti sisältää myös 4 erittäin tärkää pääperiaatetta, kun pohdimme Jumalan antamaa luovuuden lahjaa. Tässä postauksessa (ja podcastin jaksossa 4 / osa 2) otan esille niistä ensimmäisen.


1. PERIAATE: JUMALA VALITSEE MITÄ LAHJOJA HÄN KENELLEKIN ANTAA


Tämä näkyy esimerkiksi jakeissa 2 ja 6: ”Katso, minä olen kutsunut nimeltä Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan Juudan heimosta.” Ja ”Minä olen myös antanut hänen avukseen Oholiabin, Ahisamakin pojan Daanin heimosta, ja olen antanut kaikille taitajille kyvyn tehdä kaiken, mistä olen antanut sinulle käskyn”.


Kun Jumala valtuuttaa, Hän myös varustaa! Meidän ei siis tarvitse lähteä soitellen sotaan, vaan aina kun olemme Jumalan asialla, Hän on myös varustanut meidät tehtävään. Tämä valtuuttamisen ja varustamisen periaate näkyy läpi Raamatun, ja toteutuu samanlaisena myös meidän elämässämme. Se on ikäänkuin ’Jumalan lahjojen totuus’.


1.Kor.12:4-11 sanoo ”4 Armolahjoja on erilaisia, mutta Henki on sama. 5 Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. 6 Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. 7 Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. 8 Niinpä toinen saa Hengen kautta viisauden sanat, toinen saman Hengen vaikutuksesta tiedon sanat, 9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä, 10 toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 11 Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.”


Paavali luettelee lahjoja ja sanoo sitten: ”Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.”


Myös Hepr. 2: 3. jakeen lopusta 4. jakeen loppuun sanoo: ”3 … Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille, 4 kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monenlaisilla väkevillä teoilla, jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan”.


MADE IN HEAVEN, DELIVERED ON EARTH


Psalmista 139 voit lukea, kuinka tarkasti Jumala sinut tuntee. Jokainen hyvä anti, mitä elämässäsi on, tulee Häneltä. Hän on suunnitellut sinut, Hän on valmistanut sinut. Meissä on tekijän leima: ”Made in Heaven, delivered on Earth”, eli ”Valmistettu Taivaassa, toimitettu maahan”. Hän ei myöskään ole tehnyt virhettä niiden lahjojen suhteen, joita sinulla on. 🙂


Kun puhutaan ’Jumalan antamista lahjoista’, niin muistathan, että se koskee sekä hengellisiä että luonnollisia lahjoja. Luonnollisia lahjoja, kuten vaikka musikaalisuus, taiteellisuus, kätevyys, ongelmanratkaisukyky, jne. jne.


Jumala siis valitsee kenelle Hän mitäkin lahjoja antaa. Valitettavan usein kuulee ihmisten vähättelevän omia taitojaan ja toisaalta kadehtivan toisten taitoja, siis Jumalan antamia lahjoja. Kumpikaan asenne ei vie meitä lähemmäs Jumalan tuntemista, eikä palvele Hänen tarkoitustaan ja pelastussuunnitelmaansa jokaisen ihmisen kohdalla!


Podcast-jakson lopussa kerron niin kutsumastani ’Pannusukka-Mummosta’. En avaa asiaa tässä sen enempää, sillä se on kuunneltavissa podcastissa, mutta tämän sanon: älä koskaan väheksy luonnollista lahjaa tai taitoa, sillä et voi tietää miten Jumala ottaa sen käyttöönsä! Juuri sinun lahjallasi saattaa olla jonkun ihmisen kohdalla ikuisuusmerkitys!


Seuraavassa osassa ’Luovuus Jumalan käytössä’ -jaksoa otetaan käsittelyyn ne 3 muuta periaatetta! 🙌😍

Tässä on rekonstruoimani ”pannusukka in action”! 😎😁 Jumala voi käyttää tällaistakin ’arkipäiväistä’ taitoa (neulomista) evankeliumin viestin julistamiseen, kuuntele podcastista tarina Pannusukka-Mummosta!


(Postaus on julkaistu ensimmäisen kerran Laukkaava Lammas -blogissa 3.6.2020.)

102 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page