top of page
  • Kaija Hannula

Vastuu lapsista

Mooses sai Jumalalta käskyn kertoa israelilaisille, että heidän oli otettava vastuu omien lastensa kasvattamisesta. Lasten täytyi oppia tietämään, keitä he olivat (Jumalan valittua kansaa) ja kuka Jumala oli. Lasten täytyi tietää ikuisuus ja elämän jatkuminen: Painakaa siis nämä minun sanani mieleenne ja sydämeenne. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja olkoot ne nauhassa otsallanne. Opettakaa ne myös lapsillenne: puhukaa niistä kotona istuessanne, tiellä kulkiessanne, makuulla ollessanne ja ylös noustessa (5.Moos. 11:18-19). Kertokaa tämä lapsillenne ja teidän lapsenne kertokoot sen lapsillensa ja heidän lapsensa tulevalle polvelle (Joel 1:3).


Tämä pätee edelleen. Olen kipuillut asian kanssa ja miettinyt, olenko itse tehnyt sen, mitä Jumala odottaa. Jonkunmoinen syyllisyys iskee sisimpään. En ole tehnyt tarpeeksi. Onko elämäni sopusoinnussa sanomisieni kanssa? Se on parannuksen paikka ja tarvetta on anteeksiannolle. Jos me uskosta osallisiksi tulleet emme kerro Jumalasta, Jeesuksesta ja pelastuksesta lapsillemme ja lastemme lapsille, kuka sitten kertoo? Pyhäkoulut ja kerhot ovat hyvä asia, mutta vastuu on meillä.


Jos emme välitä tästä vastuusta, niin kasvattajia on tänä päivänä tyrkylle asti: sosiaalinen media, tv, nettipelit, muoti, poliittiset ryhmät, itämaiset ja muut uskonnot, kaverit ja heidän menettämisen pelko. Kouluunkaan ei nykyään kristillinen opetus sovi, vaan siellä opetetaan sekalaista ideologiaa. Ne ovat niitä varkaita, joista Jeesus sanoi: Varas ei ole tullut tekemään muuta kuin tappamaan, tuhoamaan ja varastamaan, mutta Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys (Joh.10:10). Lapsilta yritetään varastaa lapsenusko ja iankaikkinen elämä, viattomuus ja puhtaus. Ajatus ja mieli pyritään täyttämään toisarvoisia koukutuksia sisältävillä tuotoksilla.


Vaikka nykyään on vallalla negatiivinen ja jopa vihamielinen suhtautuminen hengellisiin asioihin, muistakaamme Jeesuksen sanat: Maailmassa teillä on ahdistus, mutta Minä olen voittanut maailman (Joh.16:33). Jeesus on voittanut Golgatalla meille iankaikkisen elämän. Tätä maailmanaikaa varten Jeesus on omansa pelastanut, ja Hän haluaa vahvistaa meitä. Kertokaamme evankeliumia Jeesuksesta lapsillemme ja lastemme lapsille – sanokoon yleinen mielipide mitä tahansa! Meillä on vielä mahdollisuus kantaa esirukouksissa rakkaitamme Jumalan eteen. Siihen ei mikään ulkopuolinen taho voi vaikuttaa. Siunausta ja Pyhän Hengen kosketusta kaikille!


Kaija Hannula

106 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page