top of page
  • Writer's pictureVesa Nyrhinen

KYLLÄ MINÄ NIIN MIELENI PAHOITIN


Elokuvassa mielensä pahoittaja pahoittaa mielensä maailman muuttumisesta. Ennen olivat asiat

paljon paremmin. Todellisuudessa näyttää siltä, että mielensä pahoittavat ne, jotka haluavat

maailman muuttuvan ”modernimmaksi”. Tähän muutokseen kuuluu yhteiskunta, jonka arvopohja

on heidän määrittelemänsä ja muita mielipiteitä ei suvaita, koska muutoin mieli voi pahoittua. Ne,

jotka ovat uskaltaneet pahoittaa mieliä eriävillä mielipiteillään, leimataan vihapuheen puhujiksi.


Mitä on vihapuhe? Vihapuheella ymmärretään tarkoittavan puhetta joka kehottaa tekemään

jotakin toiselle, eri arvoja edustavalle ryhmittymälle. Todellisuudessa vihapuheella ei ole selkeää

määritelmää. Kielitoimiston sanakirjan mukaan vihapuhe on varsinkin vähemmistöihin kohdistuvaa

vihaa tai suvaitsemattomuutta ilmaisevaa tai niihin yllyttävää puhetta. Rikoslaki tai lainsäädäntö ei

tunne termiä. Ilmeisesti asia arvioidaan rikoksena tapauskohtaisesti.


Onko siis Raamattu vihapuhetta, koska siellä on asioita, joiden edessä jokainen, myös

vähemmistöt joutuvat pienelle paikalle, ja joku voi myös pahoittaa mielensä? Raamattu ilmaisee

selkeästi synnin synniksi ja kertoo myös, mitä tapahtuu pelastuksesta osattomalle ihmiselle. Hänen

kohtalonsa on Raamatun mukaan helvetti, ikuinen tulijärvi. Toisaalta Raamattu kertoo, kuinka

ihminen voi pelastua vastaanottamalla Jeesuksen elämänsä Herraksi.


Raamatussa on tasa-arvo. Jokainen on lähtökohtaisesti matkalla kadotukseen, mutta Jumala on

mahdollistanut tästä pelastuksen niille, jotka hyväksyvät hänen valmistaman liiton ehdot. Kysymys

on siis liitosta, jonka Jumala tekee ihmisen kanssa. Ihminen voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä

liiton ehdot. Niitä ei voi ihmisten puolelta muuttaa ilman, että liitosta joudutaan ulos. Liiton

sinetiksi on luvattu Pyhä Henki niille, jotka hyväksyvät sen ehdot. Päästäkseen sisälle tähän liittoon

tulee tehdä parannus ja vastaanottaa Jeesus Kristus elämän herraksi. Se siis maksaa koko elämän,

mutta antaa paljon enemmän.


Uskosta ja Raamatusta käydyt keskustelut on usein typistetty arvokeskusteluksi siitä, minkälainen

ihminen saisi olla ja mitä hänen pitäisi tehdä. Yliluonnollinen ulottuvuus on jätetty pois. Kuitenkin

Pyhän Hengen voimasta uskoon tulleiden elämässä tapahtuu valtava muutos. Usein muutos on sitä

suurempi, mitä enemmän elämä on ollut sotkussa: Alkoholisti raitistuu, huumeiden myyjä lopettaa

huumeiden myynnin, perheitä eheytyy. Keskusteltaessa ihmisten kanssa, jotka eivät vielä ole

uskossa, heihin on tehnyt juuri nämä muutokset suuren vaikutuksen.


Raamattu on elämän ohjenuora, mutta muutoksen vaikuttaa Pyhä Henki. Omilla kyvyillämme

emme siihen pysty. Muutos, joka uskovan elämässä tulee näkyville pitkällä aikavälillä, on hyvä.

Sekin tosin voi johtaa siihen, että jonkun mieli pahoittuu, jos hyvä ryyppykaveri tekee parannuksen

eikä enää juo. Emme voi miellyttää kaikkia. Kaikesta pitäisi kuitenkin voida keskustella avoimesti.


Vesa Nyrhinen
119 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page